Delen Duurzame Energie

Delen is vermenigvuldigen

Zonne-energie oogsten via zonnepanelen op andermans dak!

 

Wilt u ook graag de gratis beschikbare energie van de zon oogsten?

Omdat u een bijdrage wilt leveren aan verduurzaming of omdat u uw energierekening wilt verlagen? 

Maar kunt of wilt u geen zonnepanelen op uw eigen dak? Omdat u dat niet mooi vind, omdat u geen eigen dak heeft of dat dak niet geschikt is (schaduw), of omdat u – momenteel – geen geld heeft om zelf zonnepanelen te kopen? Word dan lid van Delen Duurzame Energie (D2E) Geertruidenberg! Deze energiecoöperatie legt vanaf zomer 2019 zonnepanelen op het dak van gebouwen van de gemeente. Zoals de daken van het gemeentehuis en de brandweerkazerne.

Maak ook gebruik van een – heel – aantrekkelijke rijksregeling

Als u lid wordt van deze energie-coöperatie draagt u bij aan de verduurzaming van uw woonomgeving. En profiteert u bovendien van een heel aantrekkelijke landelijke regeling uit het Energie-Akkoord: de Regeling Verlaagd Tarief. Deze regeling zorgt ervoor dat leden van energie-coöperaties geen energiebelasting (en BTW daarover) meer hoeven te betalen. Wist u dat dit meer dan de helft uitmaakt van het bedrag dat u aan elektriciteit aan uw energiebedrijf overmaakt? De verwachting is dat deelname aan de energie-coöperatie u 5 tot 10 cent per kWh scheelt. Bij een jaarverbruik van 3.000 kWh komt dat neer op € 150,- tot € 300,-! 

Geen eigen investering nodig

De rijksregeling is niet nieuw. Wel nieuw is het dat u als lid zelf niets hoeft te investeren in de zonnepanelen die op andermans dak worden gelegd. D2E heeft ook de financiering voor u geregeld. Het enige dat u hoeft te doen is lid te worden van de energie-coöperatie – dit is gratis! – en over te stappen naar energiebedrijf Greenchoice. Omdat zij over een vereiste leveringsvergunning beschikken, kunnen zij de ontheffing van de energiebelasting met u verrekenen.

Wees er snel bij!

De energie-coöperatie gaat van start als er genoeg leden zijn. Wees er snel bij, want de eerste 3 daken die we samen met de gemeente hebben uitgekozen bieden voldoende ruimte voor ongeveer 70 deelnemers. Mocht u te laat zijn om zich hiervoor op te geven: wees gerust, we zijn nu al bezig andere daken te zoeken om – uw – panelen op te gaan leggen.

Kent u iemand anders die ook belangstelling heeft?

Mogelijk kent u iemand die – ook – geen (geschikt) eigen dak heeft, of geen geld om zelf zonnepanelen te kopen? Wijs die persoon dan ook op dit initiatief. Alvast bedankt!

Over D2E Geertruidenberg

D2E Geertruidenberg: energie-coöperatie in oprichting

D2E Geertruidenberg is de energie-coöperatie zoals die in de gemeente Geertruidenberg momenteel in opdracht van de gemeente Geertruidenberg wordt opgericht. De gemeente heeft net als alle gemeenten in Nederland ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen is hier een belangrijk onderdeel van. 

Gemeente helpt haar inwoners 

Naast dat de gemeente Geertruidenberg zelf het goede voorbeeld wil geven, wil zij vooral ook haar inwoners graag stimuleren duurzame energie op te wekken en ze hierbij helpen. Daarom organiseert zij alweer voor de tweede keer een collectieve inkoopactie zonnepanelen. Maar niet iedere inwoner kán zelf zonnepanelen aanschaffen. Omdat men er het geld niet voor heeft, of geen (geschikt) dak. Of men heeft wel een dak, maar daar kunnen niet voldoende zonnepanelen op om het eigen verbruik mee op te wekken. 

Zonnepanelen niet op eigen dak, maar op dak gebouwen gemeente

Om die inwoners in staat te stellen tóch ook een bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie, heeft zij Delen Duurzame Energie opdracht gegeven energie-coöperatie D2E Geertruidenberg op te richten. Zij heeft voor D2E gekozen omdat zij als enige in Nederland een energiecoöperatie kunnen oprichten waarbij de leden niet zelf in de zonnepanelen hoeven te investeren. Die investering is vanuit de rijksoverheid en banken geregeld en meegenomen in de opzet van de coöperatie. 

Het enige dat inwoners die lid willen worden hoeven te doen, is lid worden van de en energiecoöperatie (dit is gratis) en – voor elektriciteit – over te stappen naar energiebedrijf Greenchoice.

Informatieavonden op 5 en 13 juni

Over zowel de collectieve inkoopactie als de op te richten energie-coöperatie kunt u als inwoner van Geertruidenberg tijdens twee informatiebijeenkomsten meer informatie krijgen. De eerste avond – 5 juni – was met meer dan 150 man alvast druk bezocht! Hou de agenda van de gemeente in de gaten: waarschijnlijk volgen er deze zomer/ dit najaar verdere informatie over de ontwikkelingen rond D2E Geertruidenberg. 

 

Lid worden: hoe gaat dat in zijn werk?

Stel: u wilt graag lid worden van D2E Geertruidenberg. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

  • Stap 1: aspirant-lid worden

Momenteel zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de eerste – 3 – locaties. We voeren gesprekken met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de elektriciteitskabels in de grond, met leveranciers van zonnepanelen en met de beheerders van de betreffende gebouwen. Ook peilen we hoeveel belangstelling er is onder inwoners, om mee te doen. Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u nu alvast aspirant-lid worden. Dat verplicht u nog tot niets, maar geeft u wel voorrang als straks op de 3 daken zonnepanelen worden gelegd. We werken namelijk volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 

  • Stap 2: echt lid worden

Als alle besprekingen met de relevante organisaties zijn gevoerd en de berekeningen gemaakt, dan wordt duidelijk welk – lagere! – tarief we inwoners kunnen aanbieden. Dit vertellen we als eerste aan degenen die al aspirant-lid zijn. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid lid te worden. Als er dan nog plaatsen over zijn, kunnen ook anderen lid worden. In verband met de mogelijkheid dat deelnemers gaan verhuizen, of om andere redenen willen stoppen met deelname, gaan we pas echt van start als er ook een wachtlijst is.

Samenvattend: als u belangstelling heeft voor deelname aan energie-coöperatie D2E Geertruidenberg, dan kunt u op dit moment alleen nog aspirant-lid worden. Dit verplicht u nog tot niets, maar zorgt er wel voor dat we u binnenkort – waarschijnlijk voor september 2019 – als eerste op de hoogte stellen van het definitieve aanbod (hoeveel cent betaalt u voor één kilowattuur?). U heeft dan ook voorrang bij het beslissen of u echt lid wilt worden; de kans dat u dan 1 van de 70 huishoudens bent die aan de eerste 3 projecten deel kan nemen is dan groot. 

In de periode van 10 tot en met 17 juni kan door een storing bij de internetprovider er mail verloren kan zijn gegaan.  

Telnr: 030-7990394

Meld u aan en word aspirant lid!

Geen Energie- belasting

Door gebruik te maken van de regeling verlaagd tarief betaalt u 15 jaar geen energiebelasting.

Lage Stroomprijs

De stroomprijs is aanzienlijk lager dan wat u nu betaald en is 15 jaar stabiel. Uw voordeel gaat al vanaf de eerste maand in. De besparing op uw energielasten kan oplopen tot meer dan € 200 netto per jaar.

Geen Investering

Delen Duurzame Energie zorgt voor financiering op basis van een lage rente, door gebruik te maken van maatschappelijke fondsen. De leden van de energiecoöperatie hoeven zelf niets te investeren.

Buurtstroom

Uw stroom komt van zonnepanelen uit de buurt. Ook deelnemers die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen kunnen meedoen.

Actueel / Nieuws

Geertruidenberg krijgt een energiecoöperatie.

Geertruidenberg krijgt een energiecoöperatie.

D2e-Geertruidenberg is de energiecoöperatie die opgericht wordt. Hiervoor heeft de gemeente Geertruidenberg de opdracht aan Delen Duurzame Energie (d2e) gegeven. Alle voorbereidingen zijn getroffen en tijdens de bewonersavond, georganiseerd door het Regionale...

Lees meer

De eerste 3 locaties zijn bekend!

 De eerste 3 locaties waar zonnepanelen op het dak van gemeente-gebouwen worden gelegd, zijn bekend! 

Het gaat om de volgende 3 locaties:

  • Het gemeentehuis
  • De brandweerkazerne
  • De gemeente loods aan [……]
  • Op de daken van deze 3 locaties kunnen in totaal 692 zonnepanelen worden geplaatst. Uitgaande van een jaarverbruik van 2.500 kWh, kan hiermee de elektriciteit worden opgewekt voor circa 70 huishoudens. 

Onze Partners

In de periode van 10 tot en met 17 juni kan door een storing bij de internetprovider er mail verloren kan zijn gegaan.  

Meld u aan en blijf op de hoogte!

Telnr: 030-7990394

Laat hieronder uw gegevens achter en wij houden u op de hoogte van Delen Duurzame Energie.