Delen Duurzame Energie

Delen is vermenigvuldigen

Wat is Delen Duurzame Energie?

D2e-Houten is de energiecoöperatie voor de huurders van Viveste in Houten.

Viveste is van mening dat iedereen moet kunnen profiteren van zonnestroom. Daarom heeft Viveste een project uitgewerkt voor huurders met een eigen dak via Wocozon, maar ook een project uitgewerkt voor huurders zonder eigen dak. Met D2e-Houten maken we het voor huurders in Houten, die geen eigen dak hebben, mogelijk om ook van zonnestroom te profiteren.

Hiermee kunt u uw woonlasten verlagen en bijdragen aan het realiseren van de  duurzaamheiddoelstellingen zoals opgenomen in het klimaatakkoord. 

In Wijk bij Duurstede is reeds een project gestart met VolksWatt. Nu gaan we in Houten met D2e-Houten ook starten. Met D2e worden  zonnestroominstallaties op de grotere flats en appartementencomplexen gerealiseerd voor huurders die geen eigen dak hebben. De opgewekte stroom komt volledig ten goede aan de huurders van Viveste die lid zijn van d2e-Houten.

Wilt u ook graag de gratis beschikbare energie van de zon oogsten?

Omdat u een bijdrage wilt leveren aan verduurzaming of omdat u uw energierekening wilt verlagen? 

Maar kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak? Omdat u geen eigen dak heeft of dat dak niet geschikt is (schaduw), of omdat u – momenteel – geen geld heeft om zelf zonnepanelen te kopen? Word dan lid van Delen Duurzame Energie (D2E) Houten! Deze energiecoöperatie legt vanaf de tweede helft van 2019 zonnepanelen op de daken van de grotere flats en appartementencomplexen van Viveste. 

Maak ook gebruik van een – heel – aantrekkelijke rijksregeling

Als u lid wordt van deze energie-coöperatie draagt u bij aan de verduurzaming van uw woonomgeving. En profiteert u bovendien van een heel aantrekkelijke landelijke regeling uit het Energie-Akkoord: de Regeling Verlaagd Tarief. Deze regeling zorgt ervoor dat leden van energie-coöperaties geen energiebelasting (en BTW daarover) meer hoeven te betalen. Wist u dat de energiebelasting en de BTW daarover, meer dan de helft uitmaakt van het bedrag dat u aan elektriciteit aan uw energiebedrijf overmaakt? De verwachting is dat deelname aan de energie-coöperatie u 4 tot 6 cent per kWh scheelt. Bij een jaarverbruik van 2.500 kWh komt dat neer op € 100,- tot € 200,-! 

Geen eigen investering nodig

De rijksregeling is niet nieuw. Wel nieuw is het dat u als lid zelf niets hoeft te investeren in de zonnepanelen die op andermans dak worden gelegd. D2E heeft ook de financiering voor u geregeld. Het enige dat u hoeft te doen is lid te worden van de energie-coöperatie – dit is gratis! – en over te stappen naar energiebedrijf Greenchoice. Omdat zij over een vereiste leveringsvergunning beschikken, kunnen zij de ontheffing van de energiebelasting met u verrekenen.

Wees er snel bij!

De energie-coöperatie gaat van start als er genoeg leden zijn. Wees er snel bij, want de eerste daken die we samen met Viveste hebben uitgekozen bieden voldoende ruimte voor ongeveer 70 deelnemers. Mocht u te laat zijn om zich hiervoor op te geven: wees gerust, we zijn nu al bezig andere daken te zoeken om – uw – panelen op te gaan leggen.

Lid worden: hoe gaat dat in zijn werk?

Stel: u wilt graag lid worden van D2E Houten. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

  • Stap 1: aspirant-lid worden

Momenteel zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de eerste locaties. We voeren gesprekken met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de elektriciteitskabels in de grond en met financiers over de kosten. Zodra deze kosten duidelijk zijn kunnen wij een definitieve prijs per kWh berekenen en de aspirant leden een voorstel doen.

Ook peilen we hoeveel belangstelling er is onder inwoners, om mee te doen. Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u nu alvast aspirant-lid worden. Dat verplicht u nog tot niets, maar geeft u wel voorrang als straks op de eerste daken zonnepanelen worden gelegd. We werken namelijk volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 

  • Stap 2: echt lid worden

Als alle besprekingen met de relevante organisaties zijn gevoerd en de berekeningen gemaakt, dan wordt duidelijk welk – lagere! – tarief we inwoners kunnen aanbieden. Dit vertellen we als eerste aan degenen die al aspirant-lid zijn. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid lid te worden. 

Samenvattend: als u belangstelling heeft voor deelname aan energie-coöperatie D2E Houten, dan kunt u op dit moment alleen nog aspirant-lid worden. Dit verplicht u nog tot niets, maar zorgt er wel voor dat we u binnenkort – waarschijnlijk voor september 2019 – als eerste op de hoogte stellen van het definitieve aanbod (hoeveel cent betaalt u voor één kilowattuur?). U heeft dan ook voorrang bij het beslissen of u echt lid wilt worden; de kans dat u dan 1 van de 70 huishoudens bent die aan de eerste projecten deel kan nemen is dan groot.

Bewonerspresentatie klik hier…

In de periode van 10 tot en met 17 juni kan door een storing bij de internetprovider er mail verloren kan zijn gegaan.  

Telnr: 030-7990394

Meld u aan en word aspirant lid!