Delen Duurzame Energie

Delen is vermenigvuldigen

Wat is Delen Duurzame Energie?

Delen Duurzame Energie verlaagt uw energielasten! U kunt nu mee doen.

We staan aan de vooravond van een energietransitie. Daarvoor moeten alle mensen hun handen ineen slaan, maar vooral de handen uit de mouwen steken. Met name gezinnen met een kleine  portemonnee kijken op tegen de kosten die dit met zich mee brengt.

Delen Duurzame Energie biedt hier een oplossing voor. Door het oprichten van een energiecoöperatie wordt het mogelijk om voor de komende 15 jaar een lagere stroomprijs voor de deelnemers te regelen. Dit doen we door een bestaande subsidieregeling te gebruiken waardoor er geen energiebelasting hoeft te worden betaald. Deze energiebelasting bedraagt bijna de helft van uw stroomprijs!

Delen Duurzame Energie is een koepelorganisatie en zorgt voor de financiering, de projectrealisatie en het professioneel besturen van de energiecoöperatie. Het enige wat de deelnemers moeten doen is overstappen van energieleverancier.
Delen Duurzame Energie treedt op als partner voor woningbouwcorporaties en gemeenten om voor hun huurders of inwoners de woonlasten te verlagen. Inmiddels worden samen met drie woningbouwcorporaties de voorbereidingen getroffen voor de uitrol van collectieve zonnestroominstallaties.

Geen Energie- belasting

Door gebruik te maken van de regeling verlaagd tarief betaalt u 15 jaar geen energiebelasting.

Lage Stroomprijs

De stroomprijs is aanzienlijk lager dan wat u nu betaald en is 15 jaar stabiel. Uw voordeel gaat al vanaf de eerste maand in. De besparing op uw energielasten kan oplopen tot meer dan € 200 netto per jaar.

Geen Investering

Delen Duurzame Energie zorgt voor financiering op basis van een lage rente, door gebruik te maken van maatschappelijke fondsen. De leden van de energiecoöperatie hoeven zelf niets te investeren.

Buurtstroom

Uw stroom komt van zonnepanelen uit de buurt. Ook deelnemers die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen kunnen meedoen.

Wat vinden anderen van Delen Duurzame Energie?

Peter Brunt

Rijnhart Wonen, Leiderdorp

Rijnhart Wonen wil goedkope groene stroom beschikbaar maken voor alle huurders. Op deze manier helpen we het milieu en verlagen we de stroomrekening voor onze huurders. We vinden dat wij als woningcorporatie een rol moeten spelen om Nederland duurzaam te maken. Met de Delen Duurzame Energie is dit mogelijk, daarom doen wij mee met dit initiatief. We zijn trots dat we hierbij betrokken zijn.

Duurzaamheid is een van onze speerpunten. Eind 2022 willen gemiddeld een energielabel A hebben voor ons woningbezit. Om dit te bereiken investeren we in de kwaliteit van onze woningen. Hiermee verhogen we het comfort voor de huurders en verlagen we de woonlasten. We leggen de lat voor onszelf hoog en werken hard om onze ambitie te bereiken.

Sander Bos

Viveste, Houten

Met D2e is Viveste uit Houten en Wijk bij Duurstede al vroegtijdig op zoek gegaan naar een methode om alle huurders, te laten profiteren van zonnestroom. Eén methode die wij uitgewerkt hebben gaat uit van zogenaamde postcoderoosprojecten. In Wijk bij Duurstede hebben wij al ervaring met dit soort projecten, maar in Houten hebben wij dat nog niet en willen wij nagaan of wij een beter project kunnen realiseren. Beter voor de portemonnee van de deelnemers, maar ook beter doordat het businessmodel simpeler is geworden.

Onlangs hebben wij besloten om een volgende stap te zetten in de realisatie van een postcoderoosproject in Houten volgens het concept van D2e. Wij zullen nog een aantal flinke hobbels moeten nemen, maar zijn vol goede hoop dat dit spoedig gaat leiden tot een echt project, zodat ook bewoners van monumenten, onderhoudswoningen en appartementen in Houten kunnen profiteren van zonnestroom, Viveste faciliteert alleen en loopt weinig risico en onze maatschappij wordt weer een stukje duurzamer. Een win-win-win situatie.

Antje Jordan

Provincie Zuid-Holland

In 2050 moet Nederland “van gas los” zijn. Dit betekent een gigantische logistieke oefening waarbij de komende 30 jaar dagelijks uit honderden woningen de gasaansluitingen verdwijnen.  Ook voor u betekent het nogal wat: Uw huis wordt op afzienbare tijd anders verwarmd, het gasfornuis wordt vroeg of laat vervangen en op de daken ziet u steeds meer zonnepanelen.

Woningbouwcorporaties zijn als eigenaar van een groot deel van de woningen in Nederland een belangrijke partij. De provincie vindt het belangrijk dat we de kosten van deze grote klus eerlijk delen en ondersteunt daarom voorlopers zoals Rijnhart Wonen met subsidie. Rijnhart Wonen legt samen met d2e collectieve zonnestroominstallaties op de daken. Bij deze samenwerking komen de voordelen bij de huurders van Rijnhart Wonen terecht. Bijkomend voordeel is dat de geleerde lessen gedeeld kunnen worden met andere corporaties in andere gemeenten.

Iedereen kan het dak op

Iedereen kan het dak op

Ook zonnestroom voor sociale huurdersRotterdam, 9 juli 2019 - Het onlangs gesloten Klimaatakkoord biedt veel mogelijkheden voor particuliere woningeigenaren. Veel gehoorde kritiek is dat huurders worden vergeten. Vanwege de kosten is verduurzaming voor hen...

Lees meer
Delen Duurzame Energie voortvarend van start!

Delen Duurzame Energie voortvarend van start!

Delen Duurzame Energie voortvarend van start!Na een jaar van conceptontwikkeling is het zover. Delen Duurzame Energie (verder D2e) is opgericht en gaat de eerste energiecoöperaties voor woningcorporaties oprichtenHulp bij verlagen elektriciteitsrekeningD2E...

Lees meer

'Geertruidenberg is toe aan eigen energiecoöperatie'

RAAMSDONKSVEER  – ,,Een eigen energiecoöperatie voor Geertruidenberg.” Wethouder Kevin van Oort hoopt op deze spin off  van de grote energiemarkt zaterdag 6 oktober in het Dongemond College. Daar kunnen inwoners zien welke mogelijkheden er zijn om het energieverbruik te verminderen. Hoe mooi zou het zijn als zij samen duurzaam energie gaan opwekken.

Lees meer!

FAQ:

Ik krijg op de jaarnota al een vermindering van belasting. Vervalt dat als ik lid wordt van de energiecoöperatie?

De vermindering van de belasting is een wettelijk recht wat u heeft als u een elektriciteitsaansluiting heeft en elektriciteit afneemt. Deze blijft bestaan als u een leveringscontract bij Greenchoice afsluit en lid bent van D2e-Houten.

Aanvullende informatie:

De standaard energienota is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het leveringstarief voor elektriciteit.
  • Energiebelasting
  • Opslag duurzame energie
  • BTW
  • Belastingvermindering energiebelasting

Bij lidmaatschap van de energiecoöperatie en met een leveringscontract van Greenchoice wordt de energiebelasting op nul gesteld. De opslag duurzame energie, de BTW en belastingvermindering energiebelasting blijven bestaan. Via de onderstaande link vindt u meer informatie.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting

Samenvatting van de informatie van de belastingdienst:

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. U krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaalt u geen belasting. De belastingvermindering is per 2019 verlaagd. Het huidige tarief per elektriciteitsaansluiting vindt u in de tabel ‘Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2011-2019’ op de website van de Belastingdienst.  

Verrekening vermindering energiebelasting

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Betekent een stabiele stroomprijs een vaste prijs of is deze afhankelijk van de markt?

De stroomprijs van een energieleverancier is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het leveringstarief voor elektriciteit.
  • Energiebelasting
  • Opslag duurzame energie
  • BTW
  • Belastingvermindering energiebelasting

Hierbij is het leveringstarief afhankelijk van de marktontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld in het klimaatakkoord opgenomen dat de energiebelasting op gas met € 0,10/m3 wordt verhoogt. Elektriciteit wordt onder andere opgewekt in gascentrales. Het is te verwachten dat het leveringstarief voor elektriciteit daardoor gaat stijgen.

De stroomprijs via de energiecoöperatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door rente en aflossing van de lening voor de zonnestroominstallatie. Deze lening is voor een lange periode afgesloten met een vast rentetarief. Dit deel is daardoor niet afhankelijk van de marktontwikkelingen.

Een ander deel zijn kosten die gemaakt moeten worden voor onderhoud, verzekeringen en dergelijke. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd met de inflatie dan wel aangepast naar de werkelijke kosten. Hierdoor zal het leveringstarief voor elektriciteit jaarlijks iets toenemen.

Heffingen van overheidswege kan D2e niet beïnvloeden.

Wat kost het lidmaatschap van een energiecoöperatie van D2e?

Het lidmaatschap is kosteloos.

Moet ik overstappen naar Greenchoice?

Alleen als u een leveringscontract afsluit bij Greenchoice, lid bent van de energiecoöperatie en in de juiste postcode woont krijgt u het lage energietarief.

Als ik wil overstappen naar Greenchoice en ik krijg een boete van mijn huidige energieleverancier. Wie betaalt deze dan?

Een energieleverancier mag de volgende opzegvergoedingen in rekening brengen bij het voortijdig verbreken van het leveringscontract. Tot een maximum van € 100,- neemt Greenchoice deze opzegvergoeding voor haar rekening.

Hoe weet ik dat ik zonnestroom geleverd krijg?

De door D2e-Houten opgewekte stroom wordt aan Greenchoice geleverd. Greenchoice levert deze stroom aan de leden van D2e-Houten. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen D2e en Greenchoice.

Waarom is Greenchoice de enige energieleverancier waar dit mogelijk is?

D2e heeft met verschillende grote en kleine energieleveranciers gesprekken gevoerd met de vraag of zij dit model kunnen faciliteren. Greenchoice is het enige energiebedrijf die dit kan.

Bovendien heeft Greenchoice zich gespecialiseerd in het ondersteunen van energiecoöperaties.

Er zijn in het verleden Kamervragen gesteld waarom energieleveranciers de postcoderoosprojecten niet willen ondersteunen.

Wat houdt de regeling verlaagd tarief in?

De regeling verlaagd tarief is een subsidieregeling. Binnen deze regeling wordt, indien de installatie door de belastingdienst is goedgekeurd, de energiebelasting voor 15 jaar op nul wordt gesteld. Voorwaarde hiervoor is dat een energiecoöperatie economische- en juridisch eigenaar is van de zonnestroominstallatie.

Hoeveel leden heeft de energiecoöperatie nodig om te kunnen starten?

Er wordt gewerkt met een schaalbaar model, waarbij wij met zonnestroominstallaties werken van ongeveer 24 huishoudens. Vanwege de mogelijkheid dat huishoudens gaan verhuizen naar een locatie buiten het postcodegebied houden wij ook een wachtlijst van ongeveer 20 aspirantleden aan.

Vanaf 40 (aspirant)leden gaan wij starten.

De woningcorporatie faciliteert en loopt geen risico. Wie garandeert de naleving van de contracten?

De leveringsovereenkomst wordt gesloten tussen de huurder en Greenchoice. Daarin is de verhuurder nu ook geen partij. De naleving van de leveringsovereenkomst is net zolang als de energiecoöperatie zonnestroom blijft opwekken. Als de energiecoöperatie ophoudt te bestaan vervallen ook de gunstige voorwaarden van de leveringsovereenkomst.

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering georganiseerd waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.

Wat doet de woningcorporatie?

De woningcorporatie stelt uitsluitend de daken aan D2e beschikbaar via een recht van opstal voor haar huurders.

Bewonerspresentatie

Onze Partners

In de periode van 10 tot en met 17 juni kan door een storing bij de internetprovider er mail verloren kan zijn gegaan.  

Meld u aan en blijf op de hoogte!

Laat hieronder uw gegevens achter en wij houden u op de hoogte van Delen Duurzame Energie. 

 

In de periode van 10 tot en met 17 juni kan door een storing bij de internetprovider er mail verloren kan zijn gegaan.  

Contactformulier

Postbus 33, 5161 AA, Sprang-Capelle
Telnr: 030-7990394

Heeft u een vraag voor Delen Duurzame Energie, of heeft u opmerkingen?
Stuur ons een berichtje.